Zamestnanci obce

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.01.2015, Aktualizované: 08.07.2019

 

Ekonómka obce

email:ekonom@rajec.net

 Správa daní a poplatkov

email: eva.rybarikova@rajec.net

Administratívne práce, pokladňa, knižnica

 email: jana.mikova@rajec.net

Matrika, správkyňa domu kultúry, evidencia pošty, upratovanie
 
 
 email: maria.ganova@rajec.net