Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.01.2015, Aktualizované: 21.11.2019

Komisia kultúry a športu
Róbert Šustek - predseda komisie
Rudolf Kolár- člen, Pavol Vričan- člen, Ján Kollár -člen, Blanka Žovincová-člen 

Sociálna a bytová komisia
Mgr. Katarína Vencelová- predseda komisie
Mgr. Jana Kašubová- člen 
Mgr. Blanka Husárová - člen 
Mgr. Erika Lašútová - člen, Lucia Zmrhalová - člen 

Komisia stavebníctva a životného prostredia

  Miroslav Majbík - predseda komisie
  Viliam Pekný - člen 
  Ing. Jaroslav Ligas, PhD. - člen, Vladimír Tepličanec -člen, Rudolf Kolár -člen
 
 
 
Finančná komisia
Roman Pekný- predseda komisie
Ing. Jaroslav Ligas, PhD.,- člen , Adriana Kolárová - člen, Pavol Vričan - člen
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej. funkcionárov : Róbert Šustek -  predseda
                                                                                                                             Roman Pekný - člen
Komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti: Ján Kollár - predesda
                                                                                                   Róbert Šustek- člen

Komisia školstva:
Vladimír Tepličanec ZŠ
Mgr. Katarína Vencelová MŠ