Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.01.2015, Aktualizované: 19.08.2019

Funkciu hlavného kontrolóra obce Rajecká Lesná plní Marta Janigová.

 mail: hlavnykontrolor@rajeckalesna.info

Postavenie hlavného kontrolóra obce je upravené v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.