Projekt na vybudovanie obecnej bytovky

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.01.2015,
STAV:  Príprava projektovej dokumentácie