Pozvánka na ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 18.12.2018, Aktualizované: 18.12.2018
 Zástupca starostu obce Rajecká Lesná v zmysle § 12, ods. 1, a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rajecká Lesná, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2018 o 18.00 hodine v priestoroch Obecného úradu v Rajeckej Lesnej.
 
                                                                                                                                              Pavol Chúpek, zástupca starostu, v.r.