Zmena zápisu do 1. ročníka

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 27.03.2020, Aktualizované: 08.04.2020
 Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v našej škole:
 
20.04.2020 v čase od 10.00.- 11.00 hod. a 15.00 - 16.00 hod.
 
22.04.2020 v čase od  10.00 - 11.00 hod. a 15.00 - 16.00 hod.