Zmena zápisu do MŠ

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 31.03.2020, Aktualizované: 30.04.2020
 Zápis do Materskej školy sa uskutoční v našej škole: od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020