Informácia pre občanov o uložení pokuty

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 07.05.2020, Aktualizované: 07.05.2020
 

Oznámenie o uložení pokuty

Rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 9.12.2019, číslo spisu 4251-3000/2019 bola účastníkovi konania Obec Rajecká Lesná uložená pokuta v celkovej výške 22 598,01 eur za spáchanie správneho deliktu podľa § 149 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetom uloženia pokuty bolo porušenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s prípravou výstavby nájomných bytov „Bytového domu 8 b.j. Rajecká Lesná, ku ktorému došlo  v procese uzatvorenia zmluvných vzťahov so zhotoviteľom v období od 4.2.2016 do 12.2.2016.