OZNAM - nevyhovujúca voda na Kalvárii

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 01.12.2020, Aktualizované: 01.12.2020
 
Oznamuje občanom, ale aj návštevníkom Obce Rajecká Lesná, že dňa 11. 11. 2020 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru – kontroly kvality vody v studničkách v okresoch Žilina a Bytča – vykonané odbery vzoriek vody na laboratórnu analýzu z obidvoch krajných výpustov vody po ľavej strane (vyššie umiestnených s možnosťou nabratia vody do fliaš) na Kalvárii v Rajeckej Lesnej. Laboratórne analýzy boli vykonané podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v rozsahu minimálnej analýzy pre hromadné zásobovanie, zároveň boli vyšetrené ukazovatele vápnik, horčík a tvrdosť vody.
Laboratórne analýzy z obidvoch krajných výpustov vody po ľavej strane (vyššie umiestnených s možnosťou nabratia vody do fliaš) preukázali nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu. Voda bola bez zdravotného zabezpečenia.
Na základe zistených skutočností oznamujeme občanom, ale aj návštevníkom, že voda na Kalvárií nie je vhodná na pitie.