OZNAM - Triedim jedlý olej

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 19.10.2021, Aktualizované: 19.10.2021

Vážení občania,

v októbri boli v našej obci umiestnené 4 zberné nádoby na jedlé oleje a tuky, ktoré používate pri príprave jedla. Zberné nádoby sa nachádzajú:

  1. Rajecká Lesná – časť Trstená pri kontajneroch na triedený zber.
  2. Rajecká Lesná – v obci pri malej kompostárni.
  3. Rajecká Lesná – v obci pri Základnej škole.
  4. Rajecká Lesná – v obci oproti autobusovej zastávke pri Agroregióne (za potokom).
 
 
 
Viac informácií o separácii, postupe, ale aj presnú polohu umiestnených zberných nádob nájdete na stránke https://www.triedimolej.sk/ .