Núdzový stav - zákaz vychádzania - nový variant COVID-19

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 25.11.2021, Aktualizované: 01.12.2021

Vláda SR na svojom zasadnutí (24.11.2021) vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od 25. novembra 2021. 

Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR. V prílohe nájdete uznesenie vlády, v ktorom sú definované podmienky zákazu vychádzania a tiež výnimky z uvedeného zákazu. Materiál je zverejnený aj na stránke www.rokovania.gov.sk. Zároveň v prílohách nájdete aj prezentáciu, v ktorej sú v prehľadnej forme uvedené niektoré výnimky zo zákazu vychádzania.

Ďalšie opatrenia sú definované vo vyhláške Úradu  verejného zdravotníctva SR. V prílohe nájdete tlačovú správu ÚVZ SR k novým vyhláškam, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?2021-2

Informácie k novému varintu COVID-19 OMIKRON nájdete v priloženom súbore.